POS horeca kassasystemen | kassa functionaliteitBediening
POS horeca kassasysteem, kassa touchscreen POS touchscreen beeldscherm
Pos horeca kassasysteem Muis
kassasysteem Toetsenbord
kassa systeem PDA | hand held terminal
                
Invoer basisgegevens
kassa restaurant Eenvoudige en snelle invoer van artikelgegevens
kassa cafe Volledig automatisch artikelknoppen aanmaken
kassa sportvereniging Operationeel binnen enkele uren

Type bonnen
demo kassasysteem Gasten-, Tafel-, Contant-, Eigen verbruik-, Representatie- en Schadebon

Print bonnen
POS kassa touchscreen Gasten-, Tafel-, Contant-, Bar- en Keukenbon alsmede (verzamel) Fakturen

De Bon
Uniek binnen het CashCare horeca automatisering systeem zijn de mogelijkheden om direct in een bon te kunnen werken.
Hierdoor kan uitermate snel worden gewerkt, zijn een minimum aan knoppen aanwezig en blijft het beeldscherm rustig en overzichtelijk. Enkele mogelijkheden zijn:   
PC onafhankelijk Aanslaan van artikelen die in de bon staan
rekeningschema horeca Nederland Zoekfunktie en verwijderen van artikelen
horeca Nederland Plussen en minnen van verkochte aantallen
horeca automatisering Tafels omboeken naar andere tafel
horeca Tafels omboeken naar Gast (nieuw of bestaand, met of zonder saldo)  
afrekensysteem horeca Naam Gast wijzigen
remote contro Nieuwe Gast in zogenaamde Pof gasten veranderen (met debet of credit saldo)  
kassa software NAW gegevens toevoegen
kassa cafe Fakturering en verzamelfakturering per maand
kassa Uit Kas boeken
touchscreen kassa Betalingen boeken, en omboeken van Kas naar Pin of omgekeerd
kassa cafetaria Bon splitsen
remote control Tafel splitsen
netwerkIngave korting in percentage of een bedrag per bon

Invoer van artikelen in bon
pos touchscreen kassa horeca Snellopers, deze zijn als knoppen op het voorblad geplaatst
PDA, ipad, Iphone Groepsknoppen met daaronder de artikel knoppen
kassa bistro Snellopers voorgedefinieerd in de bon (Uniek)
online bestellen Zoekfunkties en ingave binnen de bon zelf (Uniek)
windows XP Scannen van barcode

Artikelen
automatisering restaurant Meerdere teksten (standaard-, knop- en printtekst)
horeca automatisering 5 verkoopprijzen (prijzen per periode en | of per klant)
POS horeca kassasysteem Inkoopprijs
kassa pizzeria Margeberekening
specialist horeca Kortingspercentage
Windows Vista Artikelnummer
horeca nederland Grootboekrekening Horeca Nederland wordt standaard meegeleverd
touchscreen kassa 4 BTW percentages
kassa Externe omzet. Een artikel dat geen deel uitmaakt van eigen omzet
kassa systeem Voorkeuze plaats in de bon
kasregister Barcode
software kassa Printlocatie, pos horeca kassasysteem

Arrangement / samengesteld artikel
kasregister Per arrangement kunnen 10 artikelen worden geselecteerd
horeca kassa Automatische doorboeking van de mogelijk verschillende BTW bedragen

Gasten
horeca Ale NAW gegevens
wifi Debet of credit saldo
internet Krediet limiet
pda Op rekening Ja/Nee
kasregister Kortingpercentage
afrekensystemen Prijs per artikel (zogenaamde groothandelsprijzen)

Aktie prijzen
keuken Per periode, per dag eventueel met een begin- en eindtijd kunnen afwijkende prijzen worden gehanteerd en kunnen    per artikel of artikelgroep worden bepaald. Op het betreffende tijdstip wordt de prijs automatisch aangepast en           nadien worden teruggezet naar de normale prijs

Urenregistratie
urenregistratie Volledige urenregistratie per medewerker

Rapportage
rapportage Per dag, -week, -maand, -kwartaal en jaar
samengesteld artikel Rapporten voor: omzet, BTW, artikelgroepen, artikelen, bruto winst % en bedragen, snellopers en hoogste
  winstbijdrage per artikel, gasten-saldo en
urenregistratie zijn in diverse tabbladen bij elkaar gebracht
Pos horeca kassasysteem, horeca automatisering Blader mogelijkheden voor alle perioden met behulp van kalender
on-line Bij urenregistratie is verder opgenomen aantal handelingen per medewerker, tijdstip aanvang en tijdstip laatste
  handeling alsmede de omzet en ontvangen bedragen.
internet on-line Logboek waarin iedere handeling wordt vastgelegd met sorteermogelijkheden
kenniscentrum horeca Verlies en Winst rekening | Prognose | Bedrijfsvergelijking Kenniscentrum Horeca

Verwerkte bonnen
kenniscentrum horeca Zoekfunkties voor verwerkte bonnen

Wachtwoorden
internet bestellen Bepalen op welk nivo een medewerker met het programma mag werken
afrekensysteem Handmatige ingave of door middel van een key-card

Backup
kassa restaurant Automatische wordt een backup gemaakt naar een willekeurig medium
PDA, ipad, iphone Optioneel zijn de mogelijkheden om een automatische backup te maken naar een datacentrum.
PDA Een zichzelf herstellende database bij calamiteiten

Netwerken
POS horeca kassasysteem, POS afrekensysteem Ondersteuning van standaard Windows XP en Windows Vista netwerken
afrekensysteem Uitermate snelle performance
horeca nederland Volledige multi-user funktionaliteit
afrekensystemen Cat5(e) bekabeling tussen PC’s, en onderling zijn verbonden via een Router
PC onafhankelijk Op afstand ondersteuning op iedere PC
rekeningschema horeca Nederland PDA / handheld terminal. Veel op Wifi gebasseerde hand held terminals zoals iPad, iPhone worden ondersteund.

Ondersteuning
afrekensysteem horeca Ondersteuning wordt via internet door middel van remote control geboden. Een garantie voor snelle responsetijden,    geen voorrijdkosten en -support medewerker in de zaak.
ondersteuning, pos kassasysteem Telefonische ondersteuning voor algemene vragen
afrekensysteem horeca Via internet (remote control) kan de ondernemer online ondersteuning bieden aan zijn medewerkers, en kan op         afstand gegevens wijzigen binnen de kassa
online ondersteuning Nagenoeg alle Windows Pc's worden ondersteund. CashCare is Pc onafhankelijk

Eten en drankjes online bestellen
online bestellen Uitbreiding van uw website met een online bestel module
pos horeca Klanten kunnen via uw website bestellingen doorgeven
telefonische ondersteuning De module Online Eten Bestellen | Online bestellen door de consument kan los of geintegreerd met het CashCare kassasysteem worden geleverd

Voor meer functionaliteiten over het POS horeca kassasystemen bel ons.
sitemap